Medarbetare/Staff

Medarbetarwebben ligger för närvarande nere. Här hittar du länkar till de mest besökta administrativa systemen och personalblanketterna, vilka inte berörs av störningarna.

 

The Staff Pages are temporarily unavailable. See below for links to the most visited administrative systems and staff forms, which are unaffected by the disruption.

 

Administrativa system/Administrative systems

 

Ladok

Lucat

Lucris

Lupin

Primula webb

Salut

VPN

Webmail

Kuben

 

Personalblanketter/Staff forms

 

Friskvårdsersättning (PDF 132 kB, nytt fönster)

Health promotion reimbursement (PDF 87 kB, new window)

 

Flextidsblankett (Excel 553 kB, nytt fönster)

Flexitime form (Excel 553 kB, new window) (in Swedish)

 

Ledighetsansökan (PDF 94 kB, nytt fönster)

Leave of absence application (PDF 64 kB, new window)